בחירת קטגוריית ברירת מחדל ב Moodle

ברוב מערכות ה Moodle של לקוחותינו שנת הלימודים מוגדרת כקטגוריה, לקראת פתיחת שנת לימודים יש לשנות את קטגוריית ברירת המחדל ב Moodle על מנת שהקורסים הרלוונטיים לאותה שנה יוצגו למרצים ולסטודנטים.

שימו לב: את שינוי הקטגוריה יש לבצע רק לאחר סיום סמסטר קיץ על מנת להימנע ממצב בו סטודנטים הלומדים בסמסטר קיץ לא יראו את הקורסים שלהם

שינוי קטגוריית ברירת מחדל מתבצע בדרך הבאה:

  • יש להיכנס למערכת Moodle כמנהל מערכת
  • במשבצת “הגדרות” לחצו על “ניהול המערכת
  • הרחיבו את “עיצוב הממשק
  • הרחיבו את “ערכות הנושא
  • לחצו על “ערכת מכללה
  • בעמוד ההגדרות שיופיע גללו את המסך עד לסופו
  • ההגדרה הרביעית מלמטה היא “קטגוריית ברירת מחדל” – בחרו את הקטגוריה הרצויה
  • בתחתית העמוד לחצו על שמירת שינויים
  • וודאו כי האפשרות של “תצוגת קטגוריות ראשיות בלבד” מסומנת

:To change “Default Course Category” settings

Login as Moodle admin

Go to”Administration” block

Expand Site administration

Expand Appearance

Expand Themes

Click on Avalon (College) Theme

scroll to the settings page bottom

Choose your new default category on “Default Course Category” setting

Save changes by clicking on the “Save changes” button

Make sure the option “Show only top Categories” checked