הדרכה ליצירת מבחנים ב-Moodle

הדרכה שהתקיימה ע”י הגב’ רותי סלומון בנושא יצירת מבחנים ב-Moodle.