ניקוי מטמון (Cache) של תוכנת JAVA

במידה והתקנת ה-BlackBoard Launcher נכשלת יש לנקות את ה-Cache של ה-Java.

לצורך ניקוי המטמון של ה-Java יש להיכנס ללוח הבקרה של ה-Java, ניתן להיכנס ע”י חיפוש המילה Configure Java בשורת החיפוש בכפתור התחל ב-Windows 7 או במסך הכניסה ב-Windows 8.

בלוח הבקרה יש להיכנס ללשונית General ואז ללחוץ על Settings מתחת ל-Temporary Internet Files.

 

כעת יפתח חלון Temporary files settings, יש לחוץ על Delete Files.

 בחלון הבא ללחוץ על אישור

לאחר מחיקת המטמון של ה-Java ניתן לנסות להתקין מחדש את ה-BlackBoard Launcher.