ממשקי מכללות

oranim orot ohalo
efrata qsm achva
dyellin gordon washington
hemdat wincol herzog
lesley lifshiz levinsky
sakhnin jercol mofet
kaye arabcol smkb
talpiot shaanan