נוהל תמיכה ברכיבי צד שלישי במערכת Moodle

שימוש ברכיבי צד שלישי ב-Moodle

כאשר משתמשים ב Moodle ברכיבי תוכן חיצוניים מבוססי SCORM, LTI, – עשויות להתעורר בעיות שונות הקשורות ל”תקשורת” בין הלומדה למערכת ה Moodle.

רכיב ה SCORM בפלטפורמת ה Moodle סגור ואין שליטה עליו (עם זאת ניתן ברמת מנהל מערכת לבצע שינוי מוגבל בהגדרות רכיב העוסק בכך בסביבת המודל).

לרוב, בעיות בעבודה מול יחידות SCORM קשורות בסגירת הלומדה באמצעות התוכנה שיוצרת אותה (כדוגמת Storyline ודומיה), במקרים בהם הלומדה “אינה מנגנת” – אנו ממליצים לפנות ליצרן התוכנה שמחוללת את הלומדה לצורך עזרה או מתן המלצות נדרשות.

ארגון אשר בוחר ביישום של רכיב תוכן חיצוני צריך להיות ער למשמעויות הנגזרות מכך.

בברכה,
צוות התמיכה