סקירת מוצר – Macamedia

בתאריך 03/03/2015 קיימנו מפגש בלקבורד בנושא Macamedia.
לנוחיותכם מצורפת הקלטת המפגש.
תודה לכל המשתתפים